ร่วมงานกับเรา

บริษัทฯ กำลังเปิดรับผู้สมัครที่มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรักความก้าวหน้า เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆ ที่ดี ข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะถือเป็นข้อมูลลับ

โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ ต่อไป

ตำแหน่งงาน

 1. Design Engineer AV
 2. Engineer Automation
 3. Interior Design
 4. Marketing Officer
 5. วิศวกรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 6. หัวหน้าแผนกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 7. ช่างบริการเครื่องปรับอากาศ
 8. Corporate Sales
 9. Application Engineer
 10. Design Engineer
 11. Engineer Cinema
 12. Network
 13. Recruitment
 14. Sales Air
 15. Sales Dealer
 16. Sales Engineer
 17. Sales LED
 18. Sales Marketing
 19. Site Engineer
 20. จัดซื้อ
 21. ช่างเขียนแบบ
 22. ช่างเทคนิคเครื่องเสียง
 23. ช่างเทคนิคฝึกอบรม
 24. โฟร์แมน
 25. วิศวกรโครงการ
 26. วิศวกรติดตั้ง
 27. วิศวกรออกแบบ
 28. หัวหน้าแผนกติดตั้ง
 29. หัวหน้าล้าง

ฟอร์มสมัครงาน

คำนำหน้าชื่อ  
ตำแหน่งที่สมัคร  
แนบไฟล์ประสบการณ์การทำงาน
(Word, Excel หรือ PDF และขนาดไม่เกิน 1 MB):