ลงทะเบียนรับประกันสินค้า – เครื่องเสียง

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียน Online ภายใน 30 วัน(นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ) โดยลูกค้าสามารถนำข้อมูลในใบรับประกันที่ได้จากร้านค้า นำมากรอกในช่องได้เลยครับ

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนทื จำกัด โทร. 02-3789900 ต่อ 135, 138

* ข้อมูลที่ต้องกรอก

รายการ
รายการที่ 1
*
* * วิธีการดู Serial NO.
รายการที่ 2
*
* *
รายการที่ 3
*
* *
รายการที่ 4
*
* *
รายการที่ 5
*
* *
รายการที่ 6
*
* *
รายการที่ 7
*
* *
รายการที่ 8
*
* *
รายการที่ 9
*
* *
รายการที่ 10
*
* *
กรุณาแนบรูปถ่ายใบเสร็จชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านต้องการลงทะเบียน (jpg, jpeg, gif, png และขนาดไม่เกิน 5 เมกกะไบต์)*
ข้อมูลลูกค้า
*
*
*
*
วันเกิด *
ที่อยู่
จังหวัด
ซื้อจากร้านค้า
*
วันที่ซื้อ *