มหาจักรชวนรีวิว เพราะใช้ดีจึงบอกต่อ

รายละเอียดกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

 1. ลูกค้าที่ซื้อสินค้า หรือลูกค้าที่มีสินค้าในเครือมหาจักรฯ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องเสียง จัดทำวิดิโอรีวิวสินค้า ในรูปแบบของวิดิโอเท่านั้น ความยาว 1 นาทีขึ้นไป พร้อมบอกข้อดีของการใช้สินค้าแท้จากมหาจักร

 2. โพส์ตในช่องทาง Social Media ของตัวเอง (Facebook, Instagram, Tiktok) พร้อมใส่ #มหาจักรชวนรีวิว #เพราะใช้ดีจึงบอกต่อ #Mahajak พร้อมเปิดสาธารณะ

 3. แคปเจอร์ภาพหน้าจอที่โพส์ต มาคอมเมนต์ใต้โพสต์เพื่อร่วมกิจกรรม (โพส์ตที่ลูกค้าเห็น)

 4. เริ่มส่งวีดีโอรีวิวได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2565

 5. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกวีดีโอรีวิวที่สร้างสรรค์ถูกใจ จำนวน 4 ราย ตามลำดับรางวัล โดยของรางวัลมีทั้งหมด 4 รางวัล

 6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.

รายการของรางวัล

รางวัลชนะเลิศ : เครื่องฟอกอากาศ Mori Series Air Purifier มูลค่า 13,900 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ : ลำโพงบลูทูธ JBL Charge 5 มูลค่า 6,990 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ไมค์ Shure PGA58 QTR มูลค่า 3,500 บาท
รางวัลชมเชย : สาย CHORD C-View HDMI (2 m.) มูลค่า 3,000 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 2. การยืนยันสิทธิ์ บัญชี Social Media ของผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ใช้ร่วมกิจกรรม ไม่สามารถให้ผู้อื่นมายืนยันสิทธิ์แทนกันได้ 

 3. หากมีผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาไม่ครบจำนวนของรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกเฉพาะผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น

 4. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้ทางบริษัทฯ วิดิโอรีวิวที่เข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในโอกาสอื่นๆ ได้

 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง และยินยอมให้ถ่ายภาพและ/หรือวีดีโอตลอดจนให้ใช้ภาพถ่ายและ/หรือวีดีโอ ในการจัดแสดงการประมวลภาพกิจกรรม ผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่องทางของบริษัทฯ

 7. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับภายใน 30 วันหลังจากประกาศ และต้องมารับภายใน 90 วัน หากพ้นวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 8. ผู้ที่ได้รับรางวัล มีหน้าที่ต้องชำระภาษี โดย บริษัทฯ ต้องทำการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตรา  5% ของมูลค่าของรางวัล

 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าBack to Top

Privacy Policy

Mahajak Development Co., Ltd. values your personal information. These cookies are not used. unless consenting or enabling those cookies
You can choose to set cookies by toggling on/off for each type of cookie, excluding essential cookies (Always Active). You can change your settings and modify your consent at any time on our website More information