ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพรวมโครงการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ฝั่งตรงข้ามแห่งเดิมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งแบ่งเป็นส่วนต่างๆเช่น 

 1. ห้องประชุมค้นคว้า 
 2. ห้องสมุด 
 3. หน้าโถงทางเดิน 
 4. ห้องบรรยาย 76/96 ที่นั่ง 
 5. ห้องจัดเลี้ยง 500 ที่นั่ง

รายละเอียดงานติดตั้ง 

ทาง บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนต์ จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกให้ดูแลรับผิดชอบระบบต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ โดย ห้องประชุมค้นคว้า เป็นห้องใช้สำหรับการประชุมพูดคุยงาน และการนำเสนองาน มีอุปกรณ์นำเสนองานแบบไร้สาย (Clickshare) ใช้งานร่วมกับจอระบบสัมผัส (Touch Panel) ห้องสมุดใช้งานสำหรับการหาข้อมูลภายห้องสมุด และผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีการติดตั้งจอ LED TV ร่วมกับระบบส่วนกลาง ดังต่อไปนี้

บริเวณหน้าโถงทางเดิน

ใช้งานสำหรับการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ภายในธนาคาร ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางจอแสดงผล Video wall ร่วมกับระบบส่วนกลาง รวมถึงสามารถใช้งานในการนำเสนอรูปแบบการบรรยายได้ โดยมีระบบเครื่องเสียงรองรับในการใช้งาน ห้องบรรยาย 76/96 ที่นั่ง ใช้งานในลักษณะห้องประชุมและบรรยาย สำหรับบุคคลภายใน และนอก พร้อมด้วยระบบเสียง-ภาพ ครบสำหรับการใช้งาน

ห้องจัดเลี้ยง 500 ที่นั่ง

ใช้งานในลักษณะ ห้องบรรยาย ห้องจัดเลี้ยง หรืออื่น ๆ เพราะมีขนาดห้องที่ใหญ่และระบบเสียง-ภาพ-แสง ที่พร้อม โดยห้องนี้จะมีการใช้งานลำโพงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ประเภท Line array เพื่อให้ได้เสียงที่ดี และทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงการนำเสนอภาพแบบไร้สายผ่าน Clickshare ร่วมกับเครื่องฉายภาพความสว่างสูง

ระบบ Digital signage

ใช้สำหรับในการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารผ่านจอ LED TV ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ โดยมีการควบคุมผ่านระบบส่วนกลาง

สินค้าที่ใช้ในโครงการ

 • SHURE QLXD Series 
 • SOUNDCRAFT SI IMPACT 
 • JBL VERTEC Series 
 • JBL AE Series 
 • CROWN I-Tech HD Series 
 • AMX DGX Series 
 • AMX DVX Series 
 • AMX Touch panel 
 • BARCO CLICKSHARE 
 • MARTIN MPC 
 • MARTIN MAC Series 
Back to Top