ร่วมงานกับเรา

บริษัทฯ กำลังเปิดรับผู้สมัครที่มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรักความก้าวหน้า เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆ ที่ดี ข้อมูลของผู้สมัครที่กรอก ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะถือเป็นข้อมูลลับโดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจะได้รับการติดต่อกลับ จากทางบริษัทฯ ต่อไป

 

 

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง วิศวกรติดตั้งแอร์
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง วิศวกรเขียนแบบเครื่องปรับอากาศ
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง โฟร์แมนติดตั้งแอร์
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง นับสต๊อกสินค้า
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง ธุรการคลังสินค้า
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง ตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง ช่างบริการติดตั้งแอร์
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคเครื่องเสียง
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Technician Automation
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Site Engineer PA
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Service Engineer PA
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Sales Project Engineer
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Sales Project Automation
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Sales & Marketing Officer
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Graphic Design
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Engineer Cinema
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Engineer Automation
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Electrical Engineer PA
ดูรายละเอียด
ตำแหน่ง Design Engineer PA
ดูรายละเอียด

แบบฟอร์มร่วมงานกับเรา

เพศ        ผู้ชาย         ผู้หญิง      

 

 

 

ตำแหน่งงาน

 

 

 

 

      * กรุณาส่งประวัติย่อของคุณเป็นเอกสาร PDF หรือ Word

 

 

 

ส่งใบสมัคร

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH