ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล JBL FEST

6 กันยายน 2561สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลไป Las Vegas รบกวนติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ marcom@mahajak.com ภายในวันที่ 6 ก.ย. 61 เวลาไม่เกิน 16:00น. หากไม่มีการติดต่อเพื่อยืนยันของรับสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อขอรับรางวัล

 • ส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือรูปถ่ายหน้าประชาชนแบบชัดเจน 1 ชุด เข้ามาที่ E - Mail: admin_mk@mahajak.com

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ลูกค้าสามารถยืนยันสิทธิ์เพิ่มรับของรางวัล ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 61

 • หากไม่มีการติดต่อของรับของรางวัลในวันที่กำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

 • สินค้าของรางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 15 ทำการวันหลังจากการยืนยันสิทธิ์

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 - 100,000.- ขึ้นไปต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า100,001.- ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

 • หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยและ/หรือผู้โชคดีไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปทริป JBL FEST 2018

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณี

 • ของรางวัลทุกอย่างไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งตอบแทนอื่นทุกกรณี  

 • สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ 02-256-0020-9 ต่อ 382,708

 

 

 

 

 

 

LATEST ARTICLES

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH