AV RECEIVER

เทคโนโลยีสัญญาณภาพ และเสียง จากประสบการณ์ระดับสูงของ Denon ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบการดูภาพยนตร์ในบ้าน

AVR-X520BT

5x 130W 4K Ultra HD A/V Receiver with Bluetooth

 

 

รายละเอียด     

AVR-X1300W

7.2 Channel Full 4K Ultra HD AV Receiver with built-in Wi-Fi

 

 

รายละเอียด     

AVR-X2300W

7.2 Channel Full 4K Ultra HD AV Receiver with built-in Wi-Fi

 

 

รายละเอียด     

AVR-X3300W

7.2 Channel Full 4K Ultra HD AV Receiver with built-in Wi-Fi

 

 

รายละเอียด     

AVR-X4300H

9.2 Channel Full 4K Ultra HD AV Receiver with built-in HEOS

 

 

รายละเอียด     

AVR-X6300H

11.2 Channel Full 4K Ultra HD AV Receiver with built-in HEOS

 

 

รายละเอียด     

DENON AVR-X1400H

7.2CH AV SURROUND RECEIVER WITH HEOS

 

 

รายละเอียด     

DENON AVR-X2400H

7.2CH AV SURROUND RECEIVER WITH HEOS

 

 

รายละเอียด     

DENON AVR-X3400H

7.2CH AV SURROUND RECEIVER WITH HEOS

 

 

รายละเอียด     

DENON AVR-X4400H

9x 200W AV SURROUND RECEIVER WITH HEOS MUSIC STREAMING TECHN

 

 

รายละเอียด     

DENON AVR-X6400H

11x 205W AV SURROUND RECEIVER WITH HEOS MUSIC STREAMING TECH

 

 

รายละเอียด     

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH