ไมโครโฟนสาย

SHURE เป็นไมโครโฟนมาตรฐานสำหรับผู้เริ่มต้น และระดับมืออาชีพ มีความน่าเชื่อถือ รองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุมสำหรับการร้อง และการใช้ร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ รวมถึงไมโครโฟนแบบไร้สาย คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อดูไมโครโฟนรุ่นที่คุณต้องการได้

MV88+ Video Kit

Digital Stereo Condenser Microphone

 

 

รายละเอียด     

MV 88

ไมโครโฟนบันทึกเสียงแบบสเตอริโอสำหรับ iOS

 

 

รายละเอียด     

MV5

ไมโครโฟนแบบดิจิตอล

 

 

รายละเอียด     

MV51

ไมโครโฟนบันทึกเสียงแบบดิจิตอล

 

 

รายละเอียด     

MVL

ไมโครโฟนบันทึกเสียงแบบหนีบปกเสื้อ

 

 

รายละเอียด     

MVi

Digital Audio Interface

 

 

รายละเอียด     

SM58-LC

THE LEGENDARY VOCAL MICROPHONE

 

 

รายละเอียด     

PGA48-LC

Cardioid Dynamic Vocal Microphone

 

 

รายละเอียด     

PGA58-LC

Cardioid dynamic vocal microphone delivers excellent sound f

 

 

รายละเอียด     

PGA56-LC

Cardioid Dynamic Snare / Tom Microphone

 

 

รายละเอียด     

VP89

End-Address Shotgun Condenser Microphone

 

 

รายละเอียด     

PGA27-LC

Large Diaphragm Side-Address Cardioid Condenser Microphone

 

 

รายละเอียด     

SM57-LC

DYNAMIC INSTRUMENT MICROPHONE

 

 

รายละเอียด     

PGA57-LC

Cardioid Dynamic Instrument Microphone

 

 

รายละเอียด     

SM58-50TH

ANNIVERSARY EDITION

 

 

รายละเอียด     

PGA81-LC

Cardioid condenser instrument microphone

 

 

รายละเอียด     

SM81-LC

CONDENSER INSTRUMENT MICROPHONE

 

 

รายละเอียด     

PGA98D-LC

Cardioid Condenser Drum Microphone

 

 

รายละเอียด     

SM27-LC

PROFESSIONAL LARGE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE

 

 

รายละเอียด     

PGA181-LC

Side-Address Cardioid Condenser Microphone

 

 

รายละเอียด     

BETA 87A

ไมโครโฟนสำหรับร้องเพลง

 

 

รายละเอียด     

PGA DRUM MICROPHONE KIT 4

Drum Microphone Kit

 

 

รายละเอียด     

BETA 98AMP/C

Instrument Microphone

 

 

รายละเอียด     

PGA DRUM MICROPHONE KIT 5

ชุดไมโครโฟนสำหรับกลองชุด

 

 

รายละเอียด     

BETA 91A

Kick drum microphone

 

 

รายละเอียด     

PGA DRUM MICROPHONE KIT 7

ชุดไมโครโฟนสำหรับกลอง

 

 

รายละเอียด     

BETA 58A

ไมโครโฟนสำหรับร้องเพลง

 

 

รายละเอียด     

PGA31-TQG

Headset Condenser Microphone

 

 

รายละเอียด     

BETA 57A

Dynamic instrument Microphone

 

 

รายละเอียด     

PGA52-LC

Cardioid Dynamic Kick Drum Microphone

 

 

รายละเอียด     

BETA 56A

Snare / Tom microphones

 

 

รายละเอียด     

BETA 52A

Kick drum microphone

 

 

รายละเอียด     

BETA 27

Instrument Microphone

 

 

รายละเอียด     

BETA 181

Side-address condenser microphone with interchangeable capsu

 

 

รายละเอียด     

BETA 98H/C

Miniature instrument microphone

 

 

รายละเอียด     

BETA 98D/S

Snare / Tom microphones

 

 

รายละเอียด     

BETA 98AD/C

Instrument Microphone

 

 

รายละเอียด     

SUPER 55

Deluxe vocal microphone

 

 

รายละเอียด     

55SH II

Legendary 'ELVIS MICROPHONES'

 

 

รายละเอียด     

SUPER 55-BLK

Deluxe vocal microphone pitch black edition

 

 

รายละเอียด     

KSM 8

Cardioid dynamic vocal microphone

 

 

รายละเอียด     

KSM 9

Condenser vocal microphone

 

 

รายละเอียด     

KSM9HS

Condenser microphone with switchable polar pattern

 

 

รายละเอียด     

SV100

Multi-Purpose Microphone

 

 

รายละเอียด     

VP64

Vocal Microphone

 

 

รายละเอียด     

VP82

End-Address Shotgun Condenser Microphone

 

 

รายละเอียด     

VP88

Stereo Condenser Microphone

 

 

รายละเอียด     

SV200

Vocal Microphone

 

 

รายละเอียด     

SM31FH-TQG

Fitness Headset Condenser Microphone

 

 

รายละเอียด     

VP83F

LensHopper™ Camera-Mount Condenser Microphone with Integrate

 

 

รายละเอียด     

VP83

Lenshopper Camera-Mount Condenser Microphone

 

 

รายละเอียด     

BETA181

Ultra-Compact Side-Address Microphone

 

 

รายละเอียด     

UA834WB

In-Line Antenna Amplifier

 

 

รายละเอียด     

SM35-TQG

PERFORMANCE HEADSET CONDENSER MICROPHONE

 

 

รายละเอียด     

SM94-LC-X

INSTRUMENT MICROPHONE

 

 

รายละเอียด     

SM86

Vocal Microphone

 

 

รายละเอียด     

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH