ไมโครโฟนไร้สาย

สัมผัสประสบการณ์เสียงในตำนานจาก SHURE พร้อมการงานได้อย่างอิสระ กับทางเลือกในการใช้งานแบบไร้สายที่มีทั้ง ชุด In-ear monitoring, ระบบไมโครโฟนไร้สาย, สำหรับการพูด การร้อง ร่วมถึงการใช้ร่วมกับชุดดนตรีเครื่องเป่าทองเหลืองชนิดต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และการแสดงกในระดับมืออาชีพ คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์แบบไร้สาย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้จากเว็บไซต์

BLX14/CVL-R12

Lavalier Wireless System

 

 

รายละเอียด     

SVX24E/PG28-R25

Wireless Vocal System

 

 

รายละเอียด     

BLX14/PGA31-R12

Headworn Wireless System

 

 

รายละเอียด     

SVX24E/PG58-R25

Wireless Vocal System

 

 

รายละเอียด     

BLX188/CVL-R12

Dual Channel Lavalier Wireless System

 

 

รายละเอียด     

SVX288E/PG28-R25

Dual Vocal Wireless System

 

 

รายละเอียด     

SVX288E/PG58-R25

Dual Vocal Wireless System

 

 

รายละเอียด     

SVX14/PGA31-R25

Wireless Headset System

 

 

รายละเอียด     

BLX288/PG58-R12

Dual Channel Handheld Wireless System

 

 

รายละเอียด     

BLX14

Bodypack Wireless System

 

 

รายละเอียด     

SVX14E/CVL-R25

Wireless Presenter System

 

 

รายละเอียด     

BLX24A/SM58-R12

Industry standard microphone tailored to deliver warm and cl

 

 

รายละเอียด     

SVX188/CVL-R25

Dual Presenter System

 

 

รายละเอียด     

BLX24A/B58-R12

Precision-engineered dynamic vocal microphone with analogue

 

 

รายละเอียด     

BLX288A/B58-R12

Two precision-engineered dynamic vocal microphones with anal

 

 

รายละเอียด     

BLX288A/SM58-R12

Two industry standard microphones tailored to deliver warm a

 

 

รายละเอียด     

BLX24RA/SM58

Industry standard microphone tailored to deliver warm and cl

 

 

รายละเอียด     

BLX24RA /B58-R12

Precision-engineered dynamic vocal microphone with analogue

 

 

รายละเอียด     

QLXD24A/B87C-Q51

Handheld Wireless Microphone System

 

 

รายละเอียด     

QLXD24A/KSM9-Q51

Handheld Wireless Microphone System

 

 

รายละเอียด     

QLXD24A/B87A-Q51

Handheld Wireless Microphone System

 

 

รายละเอียด     

QLXD24A/SM58-Q51

Handheld Wireless Microphone System

 

 

รายละเอียด     

QLXD14A-Q51

Bodypack Wireless System

 

 

รายละเอียด     

QLXD24/B58

Handheld Wireless Microphone System

 

 

รายละเอียด     

SLX24E/BETA58-R13

System with SLX2/BETA58 Handheld Transmitter

 

 

รายละเอียด     

SLX24E/BETA87A-R13

System with SLX2/BETA87A Handheld Transmitter

 

 

รายละเอียด     

SLX24E/SM58-R13

System with SLX24/SM58. It contains a SLX2 handheld transmit

 

 

รายละเอียด     

UR1=-R16

Body pack transmitter

 

 

รายละเอียด     

UR3A=-R16

Plug-on Wireless Microphone Transmitter

 

 

รายละเอียด     

UR5A=-R16

Portable Diversity Receiver

 

 

รายละเอียด     

UR4S+=-R16

Diversity Receiver

 

 

รายละเอียด     

UR4D+=-R16

Diversity Receiver

 

 

รายละเอียด     

UR2/SM58=-R16

Handheld Wireless Microphone Transmitter

 

 

รายละเอียด     

UR2/BETA58=-R16

Handheld Wireless Microphone Transmitter

 

 

รายละเอียด     

UR2/BETA87A=-R16

Handheld Wireless Microphone Transmitter

 

 

รายละเอียด     

AXIENT DIGITAL

Axient Digital with AD Series Transmitters

 

 

รายละเอียด     

PA821A-E

PSM Antenna Combiner

 

 

รายละเอียด     

A32SM

Elastic Band

 

 

รายละเอียด     

MX690=-R13

Wireless boundary microphone offers total freedom of placeme

 

 

รายละเอียด     

MX890=-R13

Wireless desktop base mounts a Microflex miniature gooseneck

 

 

รายละเอียด     

AD1=-R52

Lightweight, durable bodypack with optional rechargeability

 

 

รายละเอียด     

AD2/B58=-R52

A rugged metal handheld transmitter with powerful features.

 

 

รายละเอียด     

AD2/K9B=-R52

A rugged metal handheld transmitter with powerful features.

 

 

รายละเอียด     

AD2/K8=-R52

A rugged metal handheld transmitter with powerful features.

 

 

รายละเอียด     

AD2/K9HS=-R52

A rugged metal handheld transmitter with powerful features.

 

 

รายละเอียด     

AD2/K9N=-R52

A rugged metal handheld transmitter with powerful features.

 

 

รายละเอียด     

AD2/SM58=-R52

A rugged metal handheld transmitter with powerful features.

 

 

รายละเอียด     

AD4DE=-R52

Compatible with all AD series (now available) and ADX series

 

 

รายละเอียด     

AD4QE=-R52

Compatible with all AD series (now available) and ADX series

 

 

รายละเอียด     

UA845-UWB-E

Ultra Wide Band Antenna Distribution System

 

 

รายละเอียด     

SBC850-E

8-bay networked charging station charges up to 8 ULXD6 or UL

 

 

รายละเอียด     

ULXD4DE=-Q51

Dual Channel Digital Wireless Receiver

 

 

รายละเอียด     

ULXD4E=-Q51

Digital Wireless Receiver

 

 

รายละเอียด     

ULXD4QE=-Q51

Quad Channel Digital Wireless Receiver

 

 

รายละเอียด     

ULXD1E=-Q51

Wireless Bodypack Transmitter

 

 

รายละเอียด     

ULXD2/B58=-Q51

Handheld Wireless Microphone Transmitter

 

 

รายละเอียด     

ULXD2/SM58=-Q51

Handheld Wireless Microphone Transmitter

 

 

รายละเอียด     

ULXD2/KSM8=-Q51

Handheld Wireless Microphone Transmitter

 

 

รายละเอียด     

ULXD8=-Q51

Boundary Microphone Transmitter

 

 

รายละเอียด     

ULXD8=-Q51

Gooseneck Base Transmitter

 

 

รายละเอียด     

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH