เสตจบ๊อก

Compact Stagebox คืออุปกรณ์ขยายจำนวน input/output ของมิกเซอร์แบบ Digital ของ Soundcraft, และเป็น option ที่ประหยัดของการเพิ่มจำนวน input/output ให้กับ Mixer Console ตระกูล Vi, Si

MINI STAGEBOX 16I

Compact Digital Stageboxes with Remote Controlled I/O

 

 

รายละเอียด     

COMPACT STAGEBOX

Low-cost Expansion for all Soundcraft digital consoles

 

 

รายละเอียด     

Mini Stagebox 16R

Low-cost option for stage connectivity

 

 

รายละเอียด     

Mini Stagebox 32R

Low-cost option for stage connectivity

 

 

รายละเอียด     

Mini Stagebox 32i

Compact Digital Stageboxes with Remote Controlled I/O

 

 

รายละเอียด     

Vi Stagebox

64 mic/line inputs and 32 analogue line outputs

 

 

รายละเอียด     

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH