SOUNDWEB CONTRIO

Soundweb Contrio เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้ทำงานร่วมกับ Soundweb London ซึ่งมี Contrio server สำหรับสำรองและคอย Moniotring ให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง มาพร้อมกับ Contrio wall controller ในครอบครับเดียวกัน เพื่อการควบคุมจากภายนอก เพิ่มความสะดวก หรือเป็นทางเลือกการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น

EC-V

Ethernet Controller with Volume Control

 

 

รายละเอียด     

EC-4B

Ethernet Controller with 4 Buttons

 

 

รายละเอียด     

EC-4BV

Ethernet Controller with 4 Buttons and Volume Control

 

 

รายละเอียด     

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH