ปรีแอมป์สำหรับไมโครโฟน

Mic preamps ที่ได้รับการพัฒนาใช้งานกันอย่างแพร่หลายของ DBX และได้รับการยอมรับในวงการวิศวกรเสียง preamps - 286 - ได้กลายเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไปซึ่งหมายความว่า

286s

Microphone Pre-amp Processor

 

 

รายละเอียด     

376

Tube Channel Strip w/Digital Out

 

 

รายละเอียด     

386

Dual Vacuum Tube Preamp w/Digital Out

 

 

รายละเอียด     

676

Tube Microphone Preamp Channel Strip

 

 

รายละเอียด     

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH