LED Video

อุปกรณ์ติดตั้ง LED สำหรับอาคารที่สื่อถึงความสร้างสรรค์ สามารถติดตั้งปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการแม้แหล่งให้พลังงานจะถูกปิด

VDO FACE 5 HB

 

 

รายละเอียด     

VDO FACE 5 HC

 

 

รายละเอียด     

VDO SCEPTRON 10

 

 

รายละเอียด     

VDO SCEPTRON 20

 

 

รายละเอียด     

VDO SCEPTRON 40

 

 

รายละเอียด     

VDO DOTRON

 

 

รายละเอียด     

VDO FATRON 20

 

 

รายละเอียด     

EXTERIOR PIXLINE 10

 

 

รายละเอียด     

EXTERIOR PIXLINE 20

 

 

รายละเอียด     

EXTERIOR PIXLINE 40

 

 

รายละเอียด     

EXTERIOR DOT-HP

 

 

รายละเอียด     

VC-GRID 60

 

 

รายละเอียด     

VC-GRID 30

 

 

รายละเอียด     

VC-GRID

 

 

รายละเอียด     

VC-GRID 15

 

 

รายละเอียด     

VC-STRIP 60

 

 

รายละเอียด     

VC-STRIP 30

 

 

รายละเอียด     

VC-STRIP

 

 

รายละเอียด     

VC-STRIP 15

 

 

รายละเอียด     

VC-DOT 1

 

 

รายละเอียด     

VC-DOT 4

 

 

รายละเอียด     

VC-DOT 9

 

 

รายละเอียด     

VC-FEEDER

 

 

รายละเอียด     

P3-050 SYSTEM CONTROLLER

 

 

รายละเอียด     

P3-150 SYSTEM CONTROLLER

 

 

รายละเอียด     

P3-300 SYSTEM CONTROLLER

 

 

รายละเอียด     

P3-PC SYSTEM CONTROLLER

 

 

รายละเอียด     

P3 POWERPORT 1500

 

 

รายละเอียด     

P3 POWERPORT 1000 IP RENTAL

 

 

รายละเอียด     

P3 POWERPORT 1000 IP INSTALL

 

 

รายละเอียด     

MARTIN IP66 PSU 240W

 

 

รายละเอียด     

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH