บริษัท คอม 7 จำกัด

COM 7 Public Company Limited

บริษัท คอม 7 จำกัด

ภาพรวมโครงการ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์ แล็บท็อปคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องการให้บริการซ่อมแซมสินค้า ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชำระค่าบริการอื่นๆ ได้มีโครงการที่จะสร้างออฟฟิศใหญ่เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการประชุม เทรนนิ่ง การบริการ รวมถึงเป็นโชว์รูมสินค้า

รายละเอียดงานติดตั้ง

บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้รับหน้าที่ดูแลระบบเสียงและระบบภาพของห้องประชุมและห้อง Training

สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่สูง 6 ชั้น ซึ่งในส่วนงานจะมีอยู่ที่
• ชั้น 2 จำนวนห้องประชุม/ training center 9 ห้อง
• ชั้น 3 จำนวนห้องประชุม/ training center 5 ห้อง
• ชั้น 5 จำนวนห้องประชุม/ training center 1 ห้อง
• ชั้น 6 จำนวนห้องประชุม/ training center 2 ห้อง

โดยมีขอบเขตงานเริ่มตั้งแต่ทำการออกแบบระบบ, จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งจนแล้วสร็จ

สินค้าที่ใช้ในโครงการ

 • SOUNDCRAFT Signature Series
 • BSS Blu-Series
 • Crown XLS Series
 • JBL CSA Series
 • AMX NX-1200
 • AMX NX-2200
 • AMX MSD-431-L
 • AMX NMX-ENC-N1122
 • JBL LSR Series
 • JBL Control Series
 • Shure SLX Series
 • Shure SM Series
กลับขึ้นด้านบน