CORPORATE

พิพิธภัณฑ์สิงห์

พิพิธภัณฑ์สิงห์

บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้รับหน้าที่ ดูแลระบบเสียงและภาพ ภายในพิพิธภัณฑ์ โดยเป็นการเล่าเรื่องราว ซึ่งสื่อสารผ่านระบบภาพและเสียง ให้เรื่องราวดูน่าสนใจ 

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยในปัจจุบันทางบริษัทให้สินเชื่อสนับสนุนอัตโนมัติและสินเชื่อบ้านผ่านสาขา 1,627 สาขา ทั้งนี้ทางบริษัทต้องการปรับระบบเสียง และ ระบบภาพภายในองค์กร 

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ฝึกอบรมธนาคาร ไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน (จังหวัดชลบุรี)

ศูนย์ฝึกอบรมธนาคาร ไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน (จังหวัดชลบุรี)

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมพนักงานที่สาขาหาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี (SCB Training Centers) เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมพนักงานเป็นอาคารสูง 4 ชั้น

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทาง บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนต์ จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกให้ดูแลรับผิดชอบระบบต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้

ดูเพิ่มเติม

Makro Office

Makro Office

ด้วยเหตุผลที่ว่า บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขยายใหญ่ขึ้น มีพนักงานมากขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะรวมทั้งสองสาขามาไว้ที่เดียวเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการจัดการองค์กร และสามารถใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

ดูเพิ่มเติม

บริษัท คอม 7 จำกัด

COM 7 Public Company Limited

บริษัท คอม 7 จำกัด

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์ แล็บท็อปคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องการให้บริการซ่อมแซมสินค้า ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชำระค่าบริการอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

กลับขึ้นด้านบน