EDUCATION

ศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ

ศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ

ศูนย์การเรียนรู้ เมืองไทยประกันชีวิตเพื่อเป็นศูนย์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ เมืองไทยประกันชีวิต จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง พื้นที่โครงการ 16,568 ตร.ม. มีอาคารสัมมนา หอประชุม ที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ดูเพิ่มเติม

Bangkok International Preparatory & Secondary School

Bangkok International Preparatory & Secondary School

Bangkok International Preparatory & Secondary School เป็น 1 ในโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้มีแนวคิดสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียน

ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี

บริษัท มหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลติดตั้งระบบไฟเวทีในห้อง theatre พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งจนเสร็จ สามารถใช้งานได้ตามรูปแบบที่โรงเรียนต้องการ

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า

บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนต์ จำกัดผ่านการคัดเลือกให้ดูแลและติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพสำหรับห้องประชุมออดิทอเรี่ยม เพื่อใช้ในการสัมมนา ประชุม และ การบรรยาย ภายในมหาวิทยาลัย

ดูเพิ่มเติม

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนต์ จำกัดผ่านการคัดเลือกให้ดูแลและติดตั้งระบบเสียง และ ระบบภาพสำหรับห้องประชุม

ดูเพิ่มเติม

กลับขึ้นด้านบน