EDUCATION

ศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ

ศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ

ศูนย์การเรียนรู้ เมืองไทยประกันชีวิตเพื่อเป็นศูนย์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

ศูนย์การเรียนรู้ เมืองไทยประกันชีวิต จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง

ดูเพิ่มเติม

Bangkok International Preparatory & Secondary School

Bangkok International Preparatory & Secondary School

Bangkok International Preparatory & Secondary School เป็น 1 ในโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้มีแนวคิดสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียน

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ

ศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ

ศูนย์การเรียนรู้เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อเป็นศูนย์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ เมืองไทยประกันชีวิต จ. ราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่งvพื้นที่โครงการ 16,568 ตร.ม. มีอาคารสัมมนา หอประชุม ที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี

บริษัท มหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลติดตั้งระบบไฟเวทีในห้อง theatre พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งจนเสร็จ สามารถใช้งานได้ตามรูปแบบที่โรงเรียนต้องการ

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า

บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนต์ จำกัดผ่านการคัดเลือกให้ดูแลและติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพสำหรับห้องประชุมออดิทอเรี่ยม เพื่อใช้ในการสัมมนา ประชุม และ การบรรยาย ภายในมหาวิทยาลัย

ดูเพิ่มเติม

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนต์ จำกัดผ่านการคัดเลือกให้ดูแลและติดตั้งระบบเสียง และ ระบบภาพสำหรับห้องประชุม

ดูเพิ่มเติม

กลับขึ้นด้านบน