GOVERNMENT

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้สำหรับการประชุมสัมมนา และ งานจัดเลี้ยง

View Project

เทศบาลนครนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี

บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนต์ จำกัดผ่านการคัดเลือกให้ดูแลและติดตั้งระบบเสียงในสนามกีฬาทั้งหมด เพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงภายในสนามกีฬาให้ดียิ่งขึ้น

View Project

กลับขึ้นด้านบน