โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานา นาวา หัวหิน

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานา นาวา หัวหิน

ภาพรวมโครงการ

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน เป็นโรงแรมสร้างใหม่ใกล้บริเวณสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน โดยนำเสนอรูปแบบการพักผ่อนแนวใหม่ภายใต้คอนเซปต์ ‘Playcation’ เพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่แห่งการพักผ่อนและแหล่งความบันเทิงครบวงจรมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาหัวหิน ภายในโรงแรมประกอบด้วย

 1. ห้องบอลลูม
 2. ห้องประชุม 1 - 4
 3. ห้อง Boardroom
 4. ระบบ Background music : Lobby, G, M, 6, 7, 26, 27
 5. ระบบ Digital signage : Lobby, G, M, 6, 7, 27

รายละเอียดงานติดตั้ง

บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมให้ดำเนินการติดตั้ง

ระบบเสียง
โดยอุปกรณ์งานระบบเสียงนั้นส่วนมากใช้ลำโพงแบบติดเพดาน ในพื้นที่ BGM และ ห้องประชุมต่าง ๆ ในส่วนลำโพงตู้นั้นจะใช้ลำโพงตู้และ Garden ในส่วนตัวจัด การเสียงส่วนกลางจะใช้อุปกรณ์ควบคุมแบบดิจิตอล ในพื้นที่ต่าง ๆ และส่ง สัญญาณเสียงผ่านสาย Fiber Optic เพื่อให้ส่งสัญญาณเสียงได้สะดวกและระยะไกลขึ้น พร้อมชุดควบคุมแบบติดผนัง

ระบบภาพ
จะเลือกใช้งานสัญญาณภาพผ่านในรูปแบบ HDBASE T ทั้งโครงการเพื่อสะดวกใน การใช้งานและการเดินสายสัญญาณ เนื่องจากนวัตกรรมในการฝากสัญญาณต่าง ๆ ไปในสาย UTP เริ่มมีมากขึ้นและรองรับอุปกรณ์ใหม่ในอนาคตได้ โดยใช้สินค้าของ KanexPro ในส่วนตัว Extender และ Matrix switcher จะส่งสัญญาณภาพต่าง ๆ ขึ้นเครื่องฉาย Projector และ LED TV ในแต่ละพื้นที่ที่ใช้งาน

ระบบควบคุม
ระบบควบคุมจะใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้อง Meeting room, Boardroom และ Ballroom ในการควบคุมสั่งงาน Switcher, Motor screen และ Projector ผ่าน AMX / NX3200 และอุปกรณ์ร่วมต่าง ๆ ให้าทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ Digital Signage
มีการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดของ BrightSign และ โปรแกรมควบคุม เพื่อสะดวก
ในการใช้งาน

สินค้าที่ใช้ในโครงการ

 • Shure SLX Series
 • Shure BLX Series
 • Soundcraft SI Impact
 • JBL Control Series
 • BSS BLU Series
 • Kanexpro
 • Samsung LED TV
กลับขึ้นด้านบน