House of Worship

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์

บริษัท มหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลติดตั้งระบบเสียง แสง ภาพ ทั้งหมดของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

ดูเพิ่มเติม

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

บริษัท มหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้รับเลือกให้ออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย ในศาลาพระราชศรัทธาซึ่งใช้ในพิธีการทางศาสนาทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

กลับขึ้นด้านบน