ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

ภาพรวมโครงการ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อสร้ารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) เพื่อเป็นศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ลงทุนระบบเครื่องเสียงและระบบเครือข่ายรางน้ำ ไฟ น้ำเสียทุก 9 ตารางเมตร ซึ่งจะสร้างความสะดวกในการใช้สถานที่ รองรับการจัดงานขนาดใหญ่ได้หลากหลายประเภท เช่น งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ งานแสดงดนตรี งานประชุม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ ฯลฯ

รายละเอียดงานติดตั้ง

ด้วยนโยบายหนึ่งที่จะให้ศูนย์ประชุมโดดเด่นเรื่องระบบเครื่องเสียง บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ดูแลจัดการระบบเครื่องเสียงให้ตรงตามที่ทางบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)ต้องการ

 1. ห้อง Exhibition Hall ระบบเสียง , ระบบภาพ และ ระบบแสงสว่างบนเวที
 2. ห้อง Meeting Room 201-207 ระบบเสียง , ระบบภาพ และระบบควบคุม

ระบบเสียง

ในส่วนห้องประชุม 1 - 7 ใช้ระบบเสียงผ่าน BLU-LINK ทั้งหมด โดยเลือกใช้ งานลำโพงติดเพดานโดยใช้ระบบส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ผ่านสาย LAN เนื่องจากจะมีการสั่งงานด้วยโปรโตคอลของ DANTE ร่วมในระบบด้วย โดย การสั่งงานในแต่ละห้องจะสั่งงานผ่านจอระบบสัมผัสทั้งหมด

ในส่วนห้องจัดนิทรรศการ 1 - 3 จะใช้เครื่องผสมสัญญาณแบบดิจิตอล โดยใช้งานระบบเสียงผ่านสาย LAN และ DANTE ในระบบเพื่อให้ระบบทั้งหมด ส่งสัญญาณถึงกันได้ทั้งหมด ในส่วนพื้นที่มีการใช้งานลำโพงแบบ Coaxial โดยเครื่องขยายสัญญาณเสียงเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีการรับสัญญาณผ่าน สาย LAN ได้เพื่อให้การส่งสัญญาณต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบของ Digital ทั้งหมด

ระบบภาพ

ห้องทั้ง 2 แบบใช้การส่งสัญญาณภาพแบบ AV Network ทั้งหมดโดยใช้ อุปกรณ์ของ AMX / SVSI เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดี โดยการทำงาน ได้มีการวางระบบ Network ให้กับระบบภาพเอง เพื่อไม่ให้ไปดึงการส่ง สัญญาณของโครงการ โดยการสั่งงานนั้นจะสั่งผ่านจอระบบสัมผัสที่ติดตั้ง อยู่ในแต่ละห้อง

ระบบควบคุม

ห้องใช้ระบบควบคุมของ AMX ในการสั่งงานอุปกรณ์ภายในห้อง เช่น Motor screen, Projector และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสะดวกในการใช้งานของลูกค้า

สินค้าที่ใช้ในโครงการ

 • Soundcraft Expression Series
 • Soundcraft SiO-Dante Series
 • JBL LSR series
 • BSS BLU Series
 • SHURE MX Series
 • CROWN DCI Series
 • JBL SCS Series
 • JBL Control Series
 • AMX SC-WPC-D
 • AMX NMX-ENC-N1122
 • AMX NX-3200
 • AMX PSR4.4
กลับขึ้นด้านบน