วิธีปรับเปลี่ยนความถี่ไมโครโฟนไร้สาย Shure ย่านความถี่เก่า

วิธีปรับเปลี่ยนความถี่ไมโครโฟนไร้สาย Shure ย่านความถี่เก่า

วิธีปรับเปลี่ยนความถี่ไมโครโฟนไร้สาย Shure ย่านความถี่เก่า 794-806 MHz ไปใช้ย่านความถี่ 803-806 MHz ตามที่ กสทช. กำหนด

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ฉบับ ที่กำหนดให้ผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สายย่านความถี่ 794-806 MHz หากมีความประสงค์ จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวต่อไป ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนไปใช้ย่านความถี่ 803-806 MHz ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยหากพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้ถูกต้อง อาจถูกคลื่นสัญญาณอื่นๆรบกวนระหว่างการใช้งาน และการใช้งานไม่สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน กสทช.ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทไมโครโฟนไร้สายคลื่นความถี่ 794-806 MHz ที่มีอยู่เดิมและเพื่อเตรียมคลื่นความถี่ให้สามารถรองรับการใช้งานสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 700 MHz และกำหนดคลื่นความถี่ใหม่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย เป็น 3 ช่วง ได้แก่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz และ 803-806 MHz

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้าไมโครโฟนไร้สาย ยี่ห้อ Shure ในรุ่นความถี่เก่า เพื่อตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติของแต่ละรุ่นดังนี้

และเพื่อให้ผู้ครอบครองไมโครโฟนไร้สายยี่ห้อ Shure ในย่านความถี่เดิม 794-806 MHz สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ 803-806 MHz ได้ตามประกาศของ กสทช. และรองรับการใช้งานต่อไปในอนาคตได้ ทางบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด จึงขอนำเสนอรายละเอียดการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ และ Frequency Preset ที่อยู่ในย่าน 803-806 MHz ของแต่ละรุ่น ตามรายละเอียดข้างล่าง

ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนไปใช้ในย่านความถี่ 803-806 MHz ช่องที่เลือกใช้งาน (Frequency Preset) จะมีจำนวนให้เลือกใช้งานลดลง และอาจมีสัญญาณรบกวนได้

  • ตารางการเลือกใช้ความถี่สำหรับ SVX Series

วีดีโอคลิปการปรับเปลี่ยนความถี่ SVX Series

https://youtu.be/-6WWvJEzIvk

  • ตารางการเลือกใช้ความถี่สำหรับ BLX Series

วีดีโอคลิปการปรับเปลี่ยนความถี่ BLX Series

https://youtu.be/0AKhMiUhDhw

วีดีโอคลิปการปรับเปลี่ยนความถี่ BLX Series แบบ Rack-Mount

https://youtu.be/oJOjdBy0dHU

  • ตารางการเลือกใช้ความถี่สำหรับ SLX Series

วีดีโอคลิปการปรับเปลี่ยนความถี่ SLX Series

https://youtu.be/8xDujPvZv3g

  • ตารางการเลือกใช้ความถี่สำหรับ QLX-D Series

  • ตารางการเลือกใช้ความถี่สำหรับ ULX-D Series

  • ตารางการเลือกใช้ความถี่สำหรับ UHF-R Series

  • ตารางการเลือกใช้ความถี่สำหรับ PSM300 Series

  • ตารางการเลือกใช้ความถี่สำหรับ PSM900 Series

  • ตารางการเลือกใช้ความถี่สำหรับ PSM1000 Series

นอกจากนี้ สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะซื้อไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์ไร้สาย ในย่านความถี่ UHF ใหม่ สามารถนำไมโครโฟนไร้สาย และอุปกรณ์ไร้สายในย่านความถี่ UHFเก่า (794-806 MHz) เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อเครื่องใหม่ได้ภายใต้โปรแกรม SHURE THAILAND NEW SPECTRUM REBATE

สามารถรับชมขั้นตอนการลงทะเบียน การรับส่วนลดโปรแกรม SHURE THAILAND NEW SPECTRUM REBATE และตรวจสอบรายละเอียดและราคาสินค้าได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=NLmYJngjZVg

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด

1. สายด่วน Hotline : 081-985-4864

2. โทรศัพท์ 02-378-9999 ต่อ 871

3. Line official : @MahajakRebate

กลับขึ้นด้านบน