มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า

ภาพรวมโครงการ

บริษัทมหาจักร ดีเวลอปเมนต์ จำกัดผ่านการคัดเลือกให้ดูแลและติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพสำหรับห้องประชุมออดิทอเรี่ยม เพื่อใช้ในการสัมมนา ประชุม และ การบรรยาย ภายในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดงานติดตั้ง

ระบบเสียง และระบบภาพ

ฟังก์ชั่นการใช้งานของห้องเป็นในรูปแบบการประชุม, อบรม, สัมนา และ บรรยาย ระบบนั้นสามารถตอบสนองความต้องการโดยรวมได้เนื่องจากชุดลำโพงหลักเป็นลำโพงตู้ขนาด 15 นิ้ว  โดยลำโพงชุดหลักที่เลือกใช้งานเป็น JBL / AC599 และยังมีลำโพงชุดหลัง ขนาด 12 นิ้ว JBL / AC299 ใช้สำหรับช่วยกระจายเสียงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด อุปกรณ์ช่วยสำหรับประมวลผลเสียงจะเป็น DBX / DRIVERACK VENU 360 ในการจัดการเสียงทั้งหมด ภาครับสัญญาณเป็นไมโครโฟนแบบสายและไร้สาย ของ SHURE เป็นหลักเพื่อเสียงที่ตอบสนองได้ครบถ้วน

สินค้าที่ใช้ในโครงการ

  • JBL AC299
  • DBX DRIVERACK VENU360
  • SHURE BLX WIRELESS
กลับขึ้นด้านบน